ข้อจำกัดของ Fax Server Software

ระบบ Fax Server ที่ดีควรจะมีฟังชั่นพื้นฐาน ที่ครบเช่นในการส่งแฟกซ์ออกไปปลายทาง บางทีผู้รับแฟกซ์ปลายทางอาจไม่ได้ตั้งเป็นระบบอัตโนมัติไว้  ซึ่งจำเป็นต้องมีเสียงพูดเพื่อขอสัญญาณแฟกซ์ ตรงนี้พบว่า Software Fax Server หลายตัวไม่มีฟังชั่นในการบันทึกเสียงขอสัญญาณแฟกซ์ ในส่วนของ Bavo Fax Server นั้น สามารถบันทึกเสียงขอสัญญาณแฟกซ์ปลายทางได้

นอกจากนั้น Fax Server Software เราจำเป็นต้องมี 1. เครื่อง PC ติดตั้ง OS Windows เปิดทำงานตลอด 24 ชั้วโมง ซึ่งจะกินไฟมากกว่า Fax Server แบบ Hardware ขนาดเล็กกว่า 3 เท่าตัว 2. Fax Card ที่มีคุณภาพสูง เพราะถ้าใช้ Modem Card ทั้งไปมักมีปัญหาประสิทธิภาพในการรับส่ง ซึ่งถ้ารวมๆ ราคาแล้ว จะพอๆ กับ Fax Server แบบ Hardware สำเร็จรูป ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และประหยัดพลังงานมากกว่า