Set STMP โดยใช้ Gmail Account บน Fax Server

ในกรณีที่เราต้องการใช้ gmail account เป็น SMTP เพื่อใช้ในการส่ง Fax ที่เข้ามาผ่านทาง email จากระบบ Fax Server ไปยัง email ของผู้รับ Fax เราสามารถ set ได้ตามรูปด้านล่างครับ

ใช้ Fax Server ร่วมกับ ระบบ Fax แบบเก่า

หลายๆ บริษัทอยากใช้ Fax Server เพื่อลดค่าวัสดูสิ้นเปลืองในส่วนของการรับแฟกซ์ และฟังชั่นในการส่งแฟกซ์เข้าไปยัง email แต่ยังอย่างใช้งาน Fax แบบเก่าในการส่งแฟกซ์อยู่ ขั้นตอนก็ง่ายๆครับ เครื่องบาโว้ แฟกซ์เซอเวอร์ จะมี Line ต่อสายโทรศัพท์ มาเป็นคู่ครับ คือช่อง Line สำหรับต่อสายโทรศัพท์เข้า กับช่อง Phone สำหรับต่อไปยังเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องแฟกซ์ ซึ่งเราก็แค่ปิดการรับแฟกซ์อัตโนมัติในเครื่องแฟกซ์แบบเก่า เท่านั้นครับ แฟกซ์ที่เข้ามาก็จะส่งไปยังแฟกซ์เซอเวอร์ ส่วนขาส่งก็สามารถใช้ทั้งแฟกซ์เก่าส่ง หรือส่งจาก Fax Server ก็ได้คครับ

Firmware Bavo และ myFAX Network Fax Server

Firmware (driver) ล่าสุดครับสำหรับ Bovo Fax Server และ myFAX network Fax Server ปรับปรุงการส่งแฟกซ์โดย PDF ให้ดียิ่งขึ้น สามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างครับ Upzip ก่อนนะครับ

Version 244 release 23/7/2012

F244

F238c

 

FAX Server API เชื่อมต่อ Fax Server กับ Web Application

Bavo Fax Server และ myFAX Network Fax Server รองรับ API สำหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนา Web Application เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Fax Server สามารถ Download เอกสารได้ที่ Iink

ระบบจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิกส์ OpenDocMan

แนะนำระบบจัดการเอกสารอิเลฺ็คโทรนิกส์ OpenDocMan ซึ่งเป็น Opensource Software นำไปใช้งานได้ฟรีนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้ ระบบ Fax Server อยู่ สามารถนำเอกสารแฟกซ์ ที่ส่งเข้ามาเก็บยัง ระบบ Document Management System ได้ ซึ่ง OpenDocMan เองจะมีฟังชั่นตามนี้ครับ Continue reading

รับ Fax ส่งต่อไปยัง Folder

Bavo Fax Server และ myFAX รองรับการ รับแฟกซ์แล้วส่งต่อไปเก็บยัง Folder บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ในเน็ตเวิร์ค  โดยสามารถติดตั้งได้ดังนี้

  1. ระบบ Fax Server ต้องอยู่ในวงแลน (LAN) เดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มี Folder อยู่
  2. Share Folder ต้องเป็น Full Control และ Share Path เป็น ASCII เท่านั้นไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่าง

  1. Share Folder ชื่อ ” Faxbackup” บน PC IP 192.168.0.86 และตั้งชื่อ Share name ว่า “faxfolder”

Continue reading

พิมพ์เอกสารแฟกซ์ส่วนกลาง ด้วย Fax to Print

บริษัทที่มีหลายๆ คู่สายแฟกซ์ และยังต้องมีการใช้งานเอกสารแฟกซ์ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง สามารถใช้ฟังชั่น Fax to Print บน Bavo และ myFAX Fax Server ซึ่งข้อดีของฟั่งชั่นนี้คือทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมด จากทุกๆ เบอร์ที่ส่งเข้ามา ไปยัง Printer ส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ

จากรูปบริษัทมีคู่สายแฟกซ์ 4 เบอร์ รับแฟกซ์ที่เข้ามาโดยระบบ Fax Server หลังจากนั้น ระบบ Fax Server ก็จะสั่งพิมพ์ ไปยัง Network Printer ส่วนกลาง ข้อดีคือระบบ Network Printer ขนาดใหญ่จะประหยัดต้นทุนการพิมพ์ มากกว่าการใช้เครื่องแฟกซ์ธรรมดาแต่ละตัวรับ นอกจากนี้เอกสารยังมีสำเนาเก็บไว้บน Fax Server ด้วย เพื่อการตรวจสอบ Continue reading

EDVAC Information Systems Limited แต่งตั้ง Cloud It Network Co., Ltd เป็นตัวแทนจำหน่าย myFAX Network Fax Server รายเดียวในประเทศไทย

EDVAC Information Systems Limited ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แฟกซ์เซิฟเวอร์ยี่ห้อมายแฟกซ์ (myFAX) ได้แต่งตั้งให้บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Exclusive Authorize Distributor  ในประเทศไทย

เอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย myFAX Distributor Thailand

Continue reading

Nexus Automation Limited แต่งตั้ง Cloud It Network Co., Ltd เป็นตัวแทนจำหน่าย Bavo Fax Server รายเดียวในประเทศไทย

Nexus Automation Limited ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แฟกซ์เซิฟเวอร์ยี่ห้อบาโว้ (Bavo Fax Server) ได้แต่งตั้งให้บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Exclusive Authorize Distributor  ในประเทศไทย

ข้อจำกัดของ Fax Server Software

ระบบ Fax Server ที่ดีควรจะมีฟังชั่นพื้นฐาน ที่ครบเช่นในการส่งแฟกซ์ออกไปปลายทาง บางทีผู้รับแฟกซ์ปลายทางอาจไม่ได้ตั้งเป็นระบบอัตโนมัติไว้  ซึ่งจำเป็นต้องมีเสียงพูดเพื่อขอสัญญาณแฟกซ์ ตรงนี้พบว่า Software Fax Server หลายตัวไม่มีฟังชั่นในการบันทึกเสียงขอสัญญาณแฟกซ์ ในส่วนของ Bavo Fax Server นั้น สามารถบันทึกเสียงขอสัญญาณแฟกซ์ปลายทางได้

นอกจากนั้น Fax Server Software เราจำเป็นต้องมี 1. เครื่อง PC ติดตั้ง OS Windows เปิดทำงานตลอด 24 ชั้วโมง ซึ่งจะกินไฟมากกว่า Fax Server แบบ Hardware ขนาดเล็กกว่า 3 เท่าตัว 2. Fax Card ที่มีคุณภาพสูง เพราะถ้าใช้ Modem Card ทั้งไปมักมีปัญหาประสิทธิภาพในการรับส่ง ซึ่งถ้ารวมๆ ราคาแล้ว จะพอๆ กับ Fax Server แบบ Hardware สำเร็จรูป ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และประหยัดพลังงานมากกว่า