การ reset fax server

ในกรณีต้อง reset อุปกรณ์ Fax Server ทั้ง Bavo และ myFAX ให้กลับเป็นค่าโรงงาน สำหรับรุ่นที่เป็น Firmware 236 ขึ้นไป ทำได้โดยการกดปุ่ม Start ด้านหน้า และปุ่ม reset ด้านหลัง ค้างไว้ 10 วินาทีครับ จะเห็น ไฟติดที่ OH และดับไป ก็ถือว่าเรียบร้อยครับ