ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของระบบฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER

ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ขายนะครับพวก ฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER แต่เอาราคามาลงให้ดูเป็นไอเดีย นะครับว่าพวกค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองมีต้นทุนสูงขนาดไหน ถ้าใช้นานๆ ต้นทุนยิ่งสูง รวมถึงยังมีส่วนที่จะสร้างขยะ และสร้างมลภาวะด้วยนะครับ เปลี่ยนมาใข้ Fax Server ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายพวกวัสดุสิ้นเปลืองอีกนะครับ

PANASONIC
1. ฟิล์มแฟกซ์ พานาโซนิค KX-FA55A (2 ม้วน)   ราคา  780 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ รุ่น KX-FA55A ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX-FP81/85/152/156 50 เมตร/ม้วน 2 ม้วน/กล่อง
2. ฟิล์มแฟกซ์ พานาโซนิค KX-FA136 (2 ม้วน)   ราคา 1,200 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ รุ่น KX-FA136A ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX-F1010/1110KX-FP105/302/KX-FM13
100 เมตร/ม้วน 2 ม้วน/กล่อง
3. ฟิล์มแฟกซ์ พานาโซนิค KX-FA57E (1 ม้วน)  ราคา 540 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ KX-FA57E ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX-FP342 / 362 70 เมตร/ม้วน 1 ม้วน/กล่อง
4. ตลับผงหมึกแฟกซ์ พานาโซนิค KX-FA85E  ราคา 2,100 บาท
ตลับผงหมึกแฟกซ์ รุ่น KX-FA85E ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX- FL802CX พิมพ์ได้ 5000 แผ่น/ตลับ
5. ตลับผงหมึกแฟกซ์ พานาโซนิค KX-FA83E  ราคา 1,100 บาท
ตลับผงหมึกแฟกซ์ รุ่น KX-FA83E ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX-FL512/612 พิมพ์ได้ 2500 แผ่น/ตลับ
6. ตลับหมึกโทนเนอร์แฟกซ์ พานาโซนิค KX-FAT92E   ราคา 1,050 บาท
ตลับผงหมึกแฟกซ์ รุ่น KX-FAT92E ใช้สำหรับเครื่องรุ่น KX-MB772CX (2,000 แผ่น

SHARP
1. ฟิล์มแฟกซ์ ชาร์ป FO-15CR     ราคา 640 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ รุ่น FO-15CR ใช้กับเครื่องรุ่น FO-1450/1460/1470/1660M/1850 UX-510/510A/1100 ยาว 150 เมตร/ม้วน (470 แผ่น) 1 ม้วน/กล่อง
2. ฟิล์มแฟกซ์ ชาร์ป FO-3CR   ราคา 450 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ รุ่น FO-3CR ใช้กับเครื่องรุ่น UX-370/385/485/NX-570/585/670/FO-880/88 5 ยาว 30 เมตร/ม้วน (190 แผ่น) 2 ม้วน/กล่อง
3. ฟิล์มแฟกซ์ ชาร์ป FO-9CR  ราคา 380 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ รุ่น FO-9CR ใช้กับเครื่องรุ่น FO-P610 NX-P160/A260/UX-P410 ยาว 60 เมตร ม้วน 1 ม้วน/กล่อง
4. ตลับหมึกอิงค์เจ็ทแฟกซ์ ชาร์ป UX-C70B  ราคา 1,050 บาท
ฟิล์มแฟกซ์ UX-C70B ใช้กับเครื่องรุ่น FO-B1600 UX-B30 UX-B700 พิมพ์ได้ 600 แผ่น จำนวนบรรจุ 1 ตลับ/กล่อง
5. ตลับผงหมึกแฟกซ์ ชาร์ป FO-29DC   ราคา 2,700 บาท
ตลับผงหมึกแฟกซ์ รุ่น FO-29DC ใช้กับเครื่องรุ่น FO-2950M/3150 พิมพ์ได้ 3750 แผ่น จำนวนบรรจุ 1 ตลับ/กล่อง

BROTHER
1. ฟิล์มแฟกซ์ บราเดอร์ PC-302RF   ราคา 1,000 บาท
ฟิล์มแฟกซ์รุ่น PC-302RF ใช้กับเครื่องรุ่น Fax770/870MC/755/750 พิมพ์กระดาษ A4 ได้ 250 แผ่น/ม้วน บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง
2. ฟิล์มแฟกซ์ บราเดอร์ PC-202RF    ราคา 1,750 บาท
ฟิล์มแฟกซ์รุ่น PC-202RF ใช้กับเครื่องรุ่น Fax-1170/1270/1570MC/1020e/1030e พิมพ์กระดาษ A4 ได้ 450 แผ่น/ม้วน บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง
3. ฟิล์มแฟกซ์ บราเดอร์ PC-AS4RF   ราคา 1,740 บาท
ฟิล์มแฟกซ์รุ่น PC-AS4RF ใช้กับเครื่องรุ่น Fax-รุ่น Fax-555/645/685MC/727/827/837MC/737MC/817S/827S/837MCS พิมพ์กระดาษ A4 ได้ 177 แผ่น/ม้วน บรรจุ 4 ม้วน/กล่อง
4. ฟิล์มแฟกซ์ บราเดอร์ PC-402RF   ราคา 790 บาท
ฟิล์มแฟกซ์รุ่น PC-402RF ใช้กับเครื่องรุ่น Fax-555/645/685MC/727/827/837MC/737MC/817S/827S/837MCS พิมพ์กระดาษ A4 ได้ 144 แผ่น/ม้วน บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง
5. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-6600 ดำ     ราคา 2,480 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-P2500/HL-1230/ HL-1240/HL-1250/HL-1270N/HL-1430/
HL-1440/HL-1450/HL-1470N/MFC-8600 ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 6,000 หน้า ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
6. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-7600 ดำ    ราคา 3,200 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-1650/HL-1670N/HL-1850/HL-1870N/HL-5040/HL-5050/HL-5070N/MFC-8820D ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
7. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-8000 ดำ   ราคา 980 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น MFC-4800/MFC-9160/MFC-9180/FAX-2850 ปริมาณการพิมพ์ 5% บ กระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 2,200 หน้า ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
8. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-3060 ดำ   ราคา 3,200 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-5140/HL-5150D/HL-5170DN/ DCP-8045D/MFC-8220/MFC-8440/MFC-8840D ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 6,700 หน้า
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
9. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-4100 ดำ   ราคา 3,200 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-6050D/6050DN ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
10. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-2025 ดำ   ราคา ,1,550 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-2040/HL-2070N/DCP-7010/ MFC-7220/MFC-7420/MFC-7820N/FAX-2820 ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 2,500 หน้า
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
11. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-3145 ดำ   ราคา 1,800 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-5240/HL-5250D/HL-5270DN ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 3,500 หน้า ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
12. ตลับหมึกโทนเนอร์ บราเดอร์ TN-3185 ดำ   ราคา 3,200 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-5240/HL-5250D/HL-5270DN ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนA4 พริ้นเอกสารได้ 7,000 หน้า ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ
13. ตลับหมึกเลเซอร์ โทนเนอร์ บราเดอร์ TN-2150   ราคา 1,550 บาท
ใช้กับพริ้นเตอร์รุ่น HL-2140/2150N/2170W ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 17,000 หน้า ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ดำ