ปัญหา 108 กับระบบแฟกซ์แบบเก่า

ระบบแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสารแบบเก่า คือเครื่องที่เมื่อรับแฟกซ์แล้วจะทำการพิมพ์เอกสารออกมา ในส่วนการส่งก็นำเอกสารไปป้อนเข้าที่หน้าเครื่อง ลองมาดูปัญหาที่เจอกันครับ

  1. สิ้นเปลืองกระดาษ ซึ่งแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาเครื่องแฟกซ์จะทำการพิมพ์ออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม บางทีเราต้องรับแฟกซ์ที่เป็นโฆษณาขายของเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ลองคำนวนค่ากระดาษที่ต้องเสียไปดูครับ
  2. กระแฟกซ์แบบม้วน เก็บได้ไม่นาน เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วตัวหนังสือจะค่อยๆ จางหายไปตามเวลา ก็ต้องไปถ่ายสำเนาไว้อีกที ซึ่งทำให้เปลืองกระดาษเป็น 2 เท่า
  3. สิ้นเปลืองหมึกพิมพ์
  4. อุปกรณ์เสียหายง่าย ช่วยลูกครัม ตัวฟีดกระดาษ เมื่อรับส่งแฟกซ์จำนวนมากอุปกรณ์เหล่านี้จะเสียหายบ่อยมาก
  5. เอกสารแฟกซ์ มีการศูนย์หาย โดยบางทีถูกหยิบติดไปกับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเอกสาร เนื่องจากแฟกซ์พิมพ์ออกมาค้างไว้ โดยที่ผู้รับไม่ทราบ
  6. เอกสารแฟกซ์ที่มีความรับถูกดูโดยพนักงานที่ไม่มีสิทธิ เนื่องจากแฟกซ์ถูกพิมพ์ออกมาค้างไว้ ทำให้ใครก็ได้ที่อยู่แถวนั้นเห็นเอกสาร
  7. เสียเวลาพนักงานรอส่งแฟกซ์ที่เครื่อง ซึ่งบางทีส่งไม่ผ่าน หรือปลายทางไม่ว่างก็ต้องยืนรอส่งที่เครื่อง
  8. มีแฟกซ์สำคัญส่งมา แต่เจ้าของเอกสารไม่อยู่ สำนักงาน ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้แก้ได้ด้วย Bavo Fax Server ครับ