ลดการใช้กระดาษ เท่ากับ ลดการตัดต้นไม้

ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาของประเทศไทยเรา หลายๆ หน่วยงานให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ปัญหามาจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ป่า ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมเกือบทั้่งประเทศไทยของเราเลย หลายๆ แห่งก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายเดือน แต่คุณคิดไหมว่า หลังจากนี้เป็นต้นไม้ ปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร แล้วปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่า จะแก้ไขได้ด้วยวิธีใด อย่างหนึ่งที่ผมคิดออกก็คือ การลดความต้องการการใช้ไม้ โดยเฉพาะการนำเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษ การลดการใช้กระดาษ ก็คือการลดการตัดต้นไม้ที่ต้นตออย่างหนึ่งเหมือนกัน

ลดการใช้กระดาษ อีกหนึ่งทางในการประหยัดเงิน และลดการต้นไม้ได้อีกด้วย
ทิป การใช้งานกระดาษให้คุ้มค่า และประหยัดสุดๆ
ทิปประหยัดกระดาษ สำหรับสำนักงาน หรือออฟฟิคทั่วไป

  • ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า โดยเฉพาะกับสำนักงาน
  • ลดการพิมพ์ ใช้ไฟล์อีเล็คทรอนิกส์แทน เช่น ไฟล์ PDF เป็นต้น ส่งต่อถึงกัน
  • เครื่องแฟ๊กซ์ หลีกเลี่ยงการส่งกระดาษปะหน้า (เสียกระดาษเพิ่มอีกหนึ่งใบ)
  • ส่งข้อความ หรือประกาศ ด้วยอีเมล แทนการพิมพ์
  • ถ้าจำเป็นต้องพิมพ์อีเมลออกมาทางกระดาษ แนะนำให้ลบส่วนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออก โดยเฉพาะรูปภาพ เพราะจะประหยัดหมึกได้มาก
  • หลีกเลี่ยง การถ่ายเอกสารซ้ำ เพื่อสำเนาให้แต่ละแผนก แนะนำให้พิมพ์ชุดเดียว และใช้การส่งต่อแทน (ประหยัดได้มาก)
  • งานสังสรรค์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ ถ้วยกระดาษ ใช้พลาสติกแทนดีกว่า ใช้ซ้ำได้
  • หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร สามารถนำไปขายต่อ หรือพับเป็นถุงกระดาษได้
  • หนังสือพิมพ์ สามารถขุบน้ำ เช็คกระดาษได้ใสแจ๋วไปเลย
  • สนับสนุนองค์กรที่มีการนำกระดาษมาใช้ซ้ำ

นอกเหนือจากกระดาษแล้ว ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นไม้จริงก็จะยิ่งดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ โต๊ะทำงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การปลุกต้นไม้ทดแทนก็ควรจะต้องทำร่วมกันด้วย แต่ต้องปลูกเพิ่มหลายๆ เท่าตัวหน่อย เพราะกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะเจริญเติบโตได้ ก็ต้องใช้เวลานานหลายๆ ปี เลยทีเดียว

ที่มา http://www.imotab.com