ใช้ Fax Server ร่วมกับ ระบบ Fax แบบเก่า

หลายๆ บริษัทอยากใช้ Fax Server เพื่อลดค่าวัสดูสิ้นเปลืองในส่วนของการรับแฟกซ์ และฟังชั่นในการส่งแฟกซ์เข้าไปยัง email แต่ยังอย่างใช้งาน Fax แบบเก่าในการส่งแฟกซ์อยู่ ขั้นตอนก็ง่ายๆครับ เครื่องบาโว้ แฟกซ์เซอเวอร์ จะมี Line ต่อสายโทรศัพท์ มาเป็นคู่ครับ คือช่อง Line สำหรับต่อสายโทรศัพท์เข้า กับช่อง Phone สำหรับต่อไปยังเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องแฟกซ์ ซึ่งเราก็แค่ปิดการรับแฟกซ์อัตโนมัติในเครื่องแฟกซ์แบบเก่า เท่านั้นครับ แฟกซ์ที่เข้ามาก็จะส่งไปยังแฟกซ์เซอเวอร์ ส่วนขาส่งก็สามารถใช้ทั้งแฟกซ์เก่าส่ง หรือส่งจาก Fax Server ก็ได้คครับ