Author Archives: admin

ซัมมิทฯ นำระบบ Faxserver มาใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพ

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา (มกราคม ถึง มิถุนายน 2558) บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านยอดปล่อยสินเชื่อที่ เพิ่มขึ้น 56% และปริมาณสัญญาที่มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการขยายสาขาและพื้นที่ให้บริการออกไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อย่างน้อยเดือนละ 1 สาขา โดยภายในสิ้นปี 2558 บริษัทคาดว่าจะมีพนักงานรวมประมาณ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% Continue reading

แนะนำการเลือกซื้อระบบ Fax Server

ระบบ Fax Server เริ่มเข้ามาแทนที่ระบบแฟกซ์แบบเดิม ที่รับและพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ หรือส่งโดยสอดกระดาษเข้าทางช่อง feed กระดาษ  ระบบ Fax Server จะทำงาน โดยสามารถส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรือ รับแฟกซ์ผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเอา Folder ที่ตั้งไว้

การเลือกแฟกซ์เซอเวอร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเบอร์แฟกซ์ที่เราใช้งาน มีให้เลือกตั้งแต่ 1,2 และ 4 เบอร์แฟกซ์ แต่ถ้ามากกว่านั้นก็สามารถซื้ออีกเครื่องมาใช้งานคู่กันได้ โดยไม่มีปัญหา

แต่หลายๆ ที่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ระบบ Fax Server แล้วก็สามารถลดจำนวนเบอร์แฟกซ์ลงได้ เนื่องจากในขั้นตอนการส่ง ผู้ส่งสามารถส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ไม่ต้องคอยมาต่อคิวส่งที่เครื่องแฟกซ์

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน หรือองค์กร หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียน และบันทึกข้อความ เป็นต้นซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี การใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า1,000 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษ Continue reading

ร่วมกันลดการตัดต้นไม้ด้วย 10 วิธีประหยัดกระดาษ

อันดับที่ 10 ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ และพลังงานในการผลิตได้มาก
อันดับที่ 9 พกผ้าเช็ดหน้า
พกผ้าเช็ดหน้า แทนกระดาษทิชชู
อันดับที่ 8 ทำถังสำหรับทิ้งขยะกระดาษโดยเฉพาะ
ทำถังสำหรับทิ้งขยะกระดาษโดยเฉพาะ เพื่อนำไปแปรรูป กลับมาใช้ใหม่
อันดับที่ 7 อ่านเอกสารแล้วส่งต่อกันในสำนักงา
อ่านเอกสารแล้วส่งต่อกันในสำนักงาน แทนการถ่ายสำเนาหลายๆ ชุด
อันดับที่ 6 นำกระดาษปรินต์แล้วทั้งสองด้าน
กระดาษปรินต์แล้วทั้งสองด้าน สามารถบริจาคทำเป็นกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับคนตาบอดใช้เขียนอักษรเบรลล์
อันดับที่ 5 ไม่รับสลิปทุกครั้งที่กด ATM
ไม่รับสลิปทุกครั้งที่กด ATM เพราะหลายๆคนรับสลิปไปแล้วเพียงแค่ดูก็ทิ้งตรงถังขยะตรงนั้น ไม่รู้ว่าจะรับทำใม
อันดับที่ 4 กระดาษหนังสือพิมพ์เหลือใช้ไปทำอย่างอื่น
กระดาษหนังสือพิมพ์ นำมาพับถุงกระดาษ ทำเปเปอร์มาเช่ หรือใช้เช็ดกระจกก็สะอาด
อันดับที่ 3 กระดาษห่อของขวัญเหลือใช้อย่าทิ้ง
กระดาษห่อของขวัญเหลือใช้อย่าทิ้ง นำมาทำการ์ดทำมือเก๋ๆ ดีกว่า
อันดับที่ 2 เลือกกระดาษรีไซเคิล
เลือกกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อ Ecofiber เพื่อช่วยลดมลภาวะ
อันดับที่ 1 ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า
ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : toptenthailand.com

ทำความรู้จักกับ e-Office

สำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)

เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อสังคมมนุษย์ เมื่อปลายคริสตวรรษที่ 19 (ค.ศ.1988-1997) จวบจนปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กล่าวคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนจัดทำรายงานต่างๆ แต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการอินเตอร์เน็ต ในการกระจายสารสนเทศที่ได้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปสู่บุคคลหรือวงการต่างๆ ต่อไป จะเห็นว่าสารสนเทศจะมีบทบาทต่อบุคคลหรือประเทศชาติได้นั้น ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการทั้งสิ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีชนิดอื่นๆดังนั้นมนุษย์จึงนำคอมพิวเตอร์มาใช้จัดการกับ สารสนเทศมากกว่าเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ เช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้ว มีเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่สามารถนำมาจัดการและเผยแพร่สารสนเทศได้ เช่น ระบบโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร เคเบิลทีวี เป็นต้น แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศได้ดีเท่ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เราจึงนิยมใช้คอมพิวเตอร์ จัดการสารสนเทศทุกสาขาวิชาชีพทั่วโลก วัตถุประสงค์ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ให้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละหน่วยงาน จนสำนักงานในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็น “สำนักงานไร้กระดาษ” (Paperless office) ปัจจุบันได้มีการนำระบบสำนักงานไร้กระดาษ และระบบการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์การทำงานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และสั่งการผ่านเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมักเรียกกันว่า Office work flow หรือ e-Office Continue reading

ส่ง Fax จากเครื่อง PC

If you want to send fax from your personal computer through Bavo fax server (ส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์) , the easiest would be to use Pint2fax. This can help you send faxes in whatever windows application you run as long as it has internet connection. You only need the Bavo fax server to do all these. The Bavo print to fax is designed to run on several operating systems including Windows XP, Vista and 7. You have to download the printer driver and install it in your system. Once this is done, you can key in your own account and password so you can login and send a fax. Continue reading

รับ fax ทาง Email

Mobile technology has taken the world by a storm and a lot of devices can already email, call and share files like videos with a network of people. The only mobile device that constantly evades us is the fax machine. Apart from being too big to carry around, they sometimes look funny too. Fortunately though, you can now receive fax through email. Continue reading