Author Archives: admin

11 วิธีบริหารกระดาษ

11 วิธีบริหารกระดาษลดโลกร้อน สำหรับ องค์กร หรือหน่วยงานทุกระดับ

1. เปลี่ยนมาใช้ระบบ Fax Server ลดการใช้กระดาษแฟกซ์ และวัสดุสิ้นเปลือง Continue reading

Bavo Fax Server FG20 รุ่นใหม่ เพิ่ม RAM เป็น 512

bavo-fg20new

Bavo Fax Server FG20 รุ่นใหม่ รองรับ 2 คู่สาย เพิ่ม RAM เป็น 512  ทำให้รองรับการจัดเก็บเอกสาร Fax ได้สูง กว่า FG20 รุ่นเดิมถึง เท่าตัว

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัมดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษกระดาษ และมักจะทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้เศษกระดาษจากสำนักงานแทบหมดคุณค่าคงไปดัง นั้นการนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เป็นการลดการใช้กระดาษดีได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งลดการผลิตกระดาษและเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานได้ ด้วย Continue reading

myFAX Network Fax Server

myFAX Network Fax Server เป็นอุปกรณ์แฟกซ์เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง มีตั้งแต่รุ่น 1 – 4 คู่สาย และรุ่น S ที่รองรับ super G3 ที่ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง อุปกรณ์แฟกซ์เซิฟเวอร์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ๆ ามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งให้ความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากอุปกรณ์แฟกซ์แบบเก่า Continue reading

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของระบบฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER

ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ขายนะครับพวก ฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER แต่เอาราคามาลงให้ดูเป็นไอเดีย นะครับว่าพวกค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองมีต้นทุนสูงขนาดไหน ถ้าใช้นานๆ ต้นทุนยิ่งสูง รวมถึงยังมีส่วนที่จะสร้างขยะ และสร้างมลภาวะด้วยนะครับ เปลี่ยนมาใข้ Fax Server ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายพวกวัสดุสิ้นเปลืองอีกนะครับ Continue reading

การ reset fax server

ในกรณีต้อง reset อุปกรณ์ Fax Server ทั้ง Bavo และ myFAX ให้กลับเป็นค่าโรงงาน สำหรับรุ่นที่เป็น Firmware 236 ขึ้นไป ทำได้โดยการกดปุ่ม Start ด้านหน้า และปุ่ม reset ด้านหลัง ค้างไว้ 10 วินาทีครับ จะเห็น ไฟติดที่ OH และดับไป ก็ถือว่าเรียบร้อยครับ

 

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน (กรมควบคุมมลพิษ)

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15%กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม Continue reading

ปรเคล็ดลับการประหยัดต้นทุนในงานพิมพ์

ยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ ความคุ้มค่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การเดินทาง ของใช้อุปโภค บริโภค ฯลฯ ก็ต้องคิดแล้วคิดอีก ก่อนจะควักเงินออกมาจ่ายแต่ละที การพิมพ์งานด้วยอิงก์เจ็ตก็เหมือนกัน เพราะอย่างที่รู้กันดีว่า ตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทนั้นราคาไม่เท่าไร แต่ที่ดูดเงินออกไปมากมายนั้นก็คือราคาหมึกพิมพ์ โดยเฉพาะหมึกพิมพ์แท้ๆ ที่ทางผู้ผลิตก็ยังนั่งยัน นอนยัน ว่ายังไงก็ไม่มีทางลดราคาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงต้องเป็นภาระของเราๆ ท่านๆ ที่ต้องมาหา Continue reading

ลดการใช้กระดาษ เท่ากับ ลดการตัดต้นไม้

ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาของประเทศไทยเรา หลายๆ หน่วยงานให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ปัญหามาจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ป่า ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมเกือบทั้่งประเทศไทยของเราเลย หลายๆ แห่งก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่หลายเดือน แต่คุณคิดไหมว่า หลังจากนี้เป็นต้นไม้ ปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร แล้วปัญหาการตัดไม้ ทำลายป่า จะแก้ไขได้ด้วยวิธีใด อย่างหนึ่งที่ผมคิดออกก็คือ การลดความต้องการการใช้ไม้ โดยเฉพาะการนำเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษ การลดการใช้กระดาษ ก็คือการลดการตัดต้นไม้ที่ต้นตออย่างหนึ่งเหมือนกัน Continue reading

ขั้นตอนการติดตั้ง AlternaTIFF เพื่อใช้ Preview Fax

Bavo Fax Server และ myFAX ใช้ AlternaTIFF เพื่อ Preview Fax  ขั้นตอนการติดตั้ง AlternaTIFF  สามารถดูได้ที่ HowtoinstallAlternaTIFF