สำรองข้อมูลแฟกซ์จาก Bavo Fax Server ไป PC ด้วย Fax Server Backup Software

โดยปรกติ Bavo Fax Server สามารถเก็บเอกสารแฟกซ์บนเครื่องได้มากกว่า 4,000 หน้า และไม่มีปัญหาเมื่อเกิดไฟดับ ข้อมูลแฟกซ์ก็ยังอยู่ครบ แต่เมื่อเราต้องการสำรองข้อมูลแฟกซ์ออกมาข้างนอก ในส่วนของ Bavo Fax Server เองก็มีโปรแกรมสำรองข้อมูลแฟกซ์แถมมาให้เช่นกัน

1. Log in เป็น admin เข้าไปที่ ไปที่ Server Setting –> Backup ถ้าการ backup ข้อมูลแฟกซ์มาที่เครื่องของผู้ใช้งานก็ใส่ชื่อเครื่อง ในช่อง Backup Host จากนั้นกดติ๊กที่ ช่อง Enable Fax Backup และเลื่อนเม้า ไปกด download software . ในส่วน 2 ช่องด้านล่างจะมีให้เลือก backup แต่ละ user หรือ backup ทั้งหมด

Faxserver Backup Step 1

2. แตก file Backprog.zip

Fax Server Backup Step 2

3. Click ติดตั้ง จะมี Pop up ให้ใส่ password ใส่ 123456

Fax Server Backup Step3

4. Click ที่ Server list และใส่หมายเลข IP ของ Fax Server

Bavo Fax Server Backup step 5

5. Click Register และ Enable เพื่อเริ่มทำงาน

Bavo Fax Server Backup Step 5

6. Click Prompt Backup ตามด้วย Browse Backup เพื่อเข้าไปดูแฟกซ์ที่ทำ backup ไว้

Bavo Fax Server Backup Step 6

7. แสดงแฟกซ์ที่เก็บไว้ทั้งหมด ซึ่งสามารถค้นหา แล้วสั่ง save as หรือ export ออกมาได้

Bavo Fax Server Backup Step 7

8. สามารถตั้ง Backup  แบบ auto ได้โดย click ที่ Enable Auto Backup after the program runs

Fax Server Backup Step 8