ลูกค้า Bavo

ด้วยความไว้วางใจกว่า 1,000 องค์กรชั้นนำในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หน่วยงานราชการ บริษัทมหาชน และรายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ใช้ Bavo Fax Server ในประเทศไทย ที่ทางเราติดตั้งและดูแลอยู่ครับ ซึ่งมีตั้งแต่รับแฟกซ์วันละไม่กี่แผ่นจนถึงระดับหลักหมื่นแผ่นต่อวันครับ เป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของ Bavo Fax Server และความพร้อมของทีมงานบริษัทครับ คุณพร้อมที่จะมาเป็นองค์กรสีเขียว ลดการใช้กระดาษกับเราหรือยังครับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐที่มีการรับส่งแฟกซ์จำนวนมาก ในแต่ละวัน ทางธนาคารจึงติดต่อมาทางบริษัท เพื่อขอทดสอบ Bavo Fax Server ซึ่งหลังจากทดสอบแล้วได้ผลตามที่ต้องการจึงดำเนินการติดตั้ง Bavo Fax Server เพื่อใช้งาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอฺ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของเมืองไทย เนื่องจากมีการส่งแฟกซ์จำนวนหลายหมื่นครั้งในแต่ละวัน ทำให้ทางธนาคารมองหาระบบส่งแฟกซ์ผ่าน อีเมล์ที่ถูกส่งจากโปรแกรมที่ทางธนาคารพัฒนาขึ้นมาเอง โดยใช้ Bavo Fax Server รุ่น FG40 จำนวนหลายตัว เพื่อทำการส่งแฟกซ์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทำงาน

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มนำ Bavo Fax Server เข้าใช้งาน เพื่อลดกระดาษแฟกซ์ และเพื่อให้ข้อมูลแฟกซ์ที่ส่งเข้ามา ถูกส่งถึงผู้รับโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานระดับโลก ในเมืองไทยเองมีการับแฟกซ์มากกว่า 1,000  ครั้งในแต่ละวัน จากเดิมใช้เครื่องแฟกซ์แบบฟิล์ม จำนวน 8 เครื่อง มีหมายเลขแฟกซ์ทำ Running Number ไว้ 8 เบอร์ ทางบริษัทมีค่าซ่อมบำรุง และค่ากระดาษแฟกซ์ จำนวนมากในแต่ละเดือน จนในที่สุดได้เปลี่ยนมาใช้ ระบบ Faxserver ของ Bavo โดยการรับแฟกซ์ส่งเข้าอีเมล์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และกระดาษได้อย่างมากในแต่ละเดือน รวมถึงไม่ต้องคอยซ่อมบำรุงเครื่องแฟกซ์แบบเก่า ที่เสียเป็นประจำทุกเดือน

บริษัท สยาม ซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท สยาม ซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด เครื่อข่ายบริษัท ประกันชีวิต ชั้นนำในเมืองไทย มีการรับส่งแฟกซ์จำนวนมากในแต่ละกัน เปลี่ยนเครื่องแฟกซ์แบบฟิล์มทั้งหมด มาใช้ Bavo Fax Server FG40 ลดเวลาพนักงานต่อคิวส่งแฟกซ์ โดยพนักงานส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง นอกจากนี้ยังลดกระดาษ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองได้อีกเป็นจำนวนมาก

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบ Bavo Faxserver รุ่น FG40 เพื่อรองรับการรับส่งแฟกซ์ ตามแต่ละหน่อยงาน เพื่อลดการเข้าคิวส่งแฟกซ์ของพนักงงาน และรวมถึงลดการรับแฟกซ์ด้วยกระดาษแบบเดิม

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ติดตั้ง Bavo Fax Server FG40 เพื่อรองรับการรับและส่งแฟกซ์ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล จากเดิมมีการติดตั้งแฟกซ์หลายตัวไว้ตามแต่ละแผนก หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Bavo Fax Server สามารถบริหารจัดการแฟกซ์ทั้งหมดจากส่วนกลาง และส่งเอกสารแฟกซ์ไปทาง  อีเมล์ ถึงยังแผนกแต่ละแผนกได้ทันที

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

ติดตั้ง Bavo Fax Server เพื่อรองรับแฟกซ์คำสั่งซื้อและแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตรง

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

ติดตั้ง Bavo Fax Server ในส่วนฝ่ายขายเพื่อใช้รับสั่งแฟกซ์ ของทีมงานขายทั้งหมด ช่วยลดเวลาการส่งแฟกซ์ของพนักงาน และลดกระดาษแฟกซ์

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานที่มีการรับส่ง แฟกซ์ระหว่างหน่วยงาน จำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อลดการใช้กระดาษ ทางหน่วยงานได้ทยอยติดตั้ง Bavo Fax Server FG40 เพื่อลดกระดาษ และง่ายต่อการตรวจสอบ ลดการทำงานในการส่งต่อเอกสาร และจดบันทึก

บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด เดิมใช้แฟกซ์แบบธรรมดา แต่เนื่องจากมีแฟกซ์ที่เป็นโฆษณาจำนวนมากส่งเข้ามาในแต่ละวันทำให้สิ้นเปลืองกระดาษ รวมถึงบริษัทมีหลายชั้น และแฟกซ์เดิมอยู่ที่ชั้นล่างทำให้พนนักงานเสียเวลาในการเดินมาส่งแฟกซ์ นอกจากนี้ทีมงานขายก็ไม่ค่อยได้อยู่สำนักงาน หลังเปลี่ยนมาใช้ Bavo Fax Server สามารถลดการใช้กระดาษลงได้จำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ของเครื่องแฟกซ์แบบเดิม นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนสามารถส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ไม่ต้องมาเข้าคิวส่งที่เครื่องแฟกซ์ และพนักงานขายที่ไม่ได้อยู่สำนักงานก็ได้รับแฟกซ์สั่งซื้อทางอีเมล์ได้โดยตรงทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัท เค ซี ไฮดรอเมติก จำกัด

บริษัท เค ซี ไฮดรอเมติก จำกัด ทางบริษัทต้องการลดจำนวนกระดาษที่ใช้รับแฟกซ์ เนื่องจากการรับ order ที่เข้ามาในแต่ละวัน รวมถึงต้องการให้พนักงานทุกคนเข้ามาดูแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาได้โดยตรง ซึ่ง Bavo Fax Server ช่วยลดการใช้กระดาษที่พิมพ์ออกมาจากแฟกซ์ปรกติ รวมถึงพนักงานแต่ละคนสามารถตรวจสอบแฟกซ์ที่เข้ามาได้โดยทางเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้แต่ละคน

บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

เปลี่ยนจากการใช้ Fax ธรรมดามาเป็น Bavo Fax Server เพื่อต้องการลดการใช้กระดาษ และการเดินไปหยิบเอกสารที่แฟกซ์ รวมถึงยังสามารถ Monitor การใช้งาน Fax จาก Log ได้อีกด้วย

บริษัท ไบรสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทข้ามชาติชั้นนำที่ดูแลการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้กับทาง Dtac ติดตั้ง Bavo Fax Server เพื่อใช้รับแฟกซ์กับคู่ค้า โดยใช้การรับแฟกซ์ส่งเข้าอีเมล์ เพื่อลดปัญหาเอกสารแฟกซ์ศูนย์หาย

บริษัท ฤทธา จำกัด

บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย ติดตั้ง Bavo Fax Server แบบ 4 คู่สาย ทั้งหมด 2 เครื่องเพื่อใช้รับส่ง Fax ทั้งหมด โดยมีการตั้งเป็นระบบเสียงตอบรับแฟกซ์ เพื่อให้แฟกซ์ที่เข้ามาสามารถส่งต่อไปยังผู้รับทางอีเมล์ได้โดยตรง

บริษัท ไทยเมลิ่ง เซอวิส จำกัด

บริษัท ไทยเมลิ่ง เซอวิส จำกัด เป็นบริษัทรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ มีการรับส่งแฟกซ์จำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อยืนยันการรับงาน ที่ผ่านมาถึงจะมีแฟกซ์อยู่ถึง 5 เครื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริการในการให้พนังงานส่งแฟกซ์ หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Bavo Fax Server FG20 2 ตัวแล้ว นอกจากจะลดจำนวนแฟกซ์ลงได้ ยังเพิ่มความเร็วให้กับพนังงานในการส่งแฟกซ์ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมาเสียเวลายืนรอส่งแฟกซ์เหมือนที่ผ่านมา

บริษัท เกาสุแพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด

โรงงานผลิตโฟมกันกระแทกที่มีสาขาในหลายประเทศ ติดตั้ง Bavo Fax Server เพื่อใช้รับแฟกซ์ ลดการใช้กระดาษ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด

บริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด เป็นกลุ่มโรงงายผลิตอาการขนาดใหญ่ มีการรับแฟกซ์จำนวนมาก ได้ติดตั้งใช้งาน Bavo Fax Server เพื่อรองรับ Fax ที่ต่อมาจากตู้สาขา PABX โดยตั้งเป็นเบอร์ต่อ เพื่อรับแฟกซ์ไว้ โดย Bavo Fax Server ได้ช่วยลดการใช้กระดาษได้อยากมากรวมถึงการเข้าไปดูแฟกซ์ผ่านทาง Folder ยังง่ายต่อการเข้าถึง Fax ของพนักงานทุกคน

บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเครือข่ายร้านจำหน่านคอมพิวเตอร์ ชื่อดังในเมืองไทย มีการรับส่งแฟกซ์จำนวนมากระหว่าง Supplier และร้านค้าจำหน่าย จึงติดตั้ง Bavo Fax Server เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัท อี. เอส. แบงค์ค็อก จำกัด

บริษัท อี. เอส. แบงค์ค็อก จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องครัว ติดตั้ง Bavo Fax Server FG20 เพื่อใช้แทนระบบแฟกซ์แบบเก่า เน้นส่งแฟกซ์ผ่าน Print2Fax และรับแฟกซ์เข้า Inbox

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

Thaicarglass.Co.,Ltd

สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)

บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

Thaiintermat Co., Ltd

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)