Category Archives: คู่มือการใช้งาน

พิมพ์เอกสารแฟกซ์ส่วนกลาง ด้วย Fax to Print

บริษัทที่มีหลายๆ คู่สายแฟกซ์ และยังต้องมีการใช้งานเอกสารแฟกซ์ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง สามารถใช้ฟังชั่น Fax to Print บน Bavo และ myFAX Fax Server ซึ่งข้อดีของฟั่งชั่นนี้คือทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมด จากทุกๆ เบอร์ที่ส่งเข้ามา ไปยัง Printer ส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ

จากรูปบริษัทมีคู่สายแฟกซ์ 4 เบอร์ รับแฟกซ์ที่เข้ามาโดยระบบ Fax Server หลังจากนั้น ระบบ Fax Server ก็จะสั่งพิมพ์ ไปยัง Network Printer ส่วนกลาง ข้อดีคือระบบ Network Printer ขนาดใหญ่จะประหยัดต้นทุนการพิมพ์ มากกว่าการใช้เครื่องแฟกซ์ธรรมดาแต่ละตัวรับ นอกจากนี้เอกสารยังมีสำเนาเก็บไว้บน Fax Server ด้วย เพื่อการตรวจสอบ Continue reading

สำรองข้อมูลแฟกซ์จาก Bavo Fax Server ไป PC ด้วย Fax Server Backup Software

โดยปรกติ Bavo Fax Server สามารถเก็บเอกสารแฟกซ์บนเครื่องได้มากกว่า 4,000 หน้า และไม่มีปัญหาเมื่อเกิดไฟดับ ข้อมูลแฟกซ์ก็ยังอยู่ครบ แต่เมื่อเราต้องการสำรองข้อมูลแฟกซ์ออกมาข้างนอก ในส่วนของ Bavo Fax Server เองก็มีโปรแกรมสำรองข้อมูลแฟกซ์แถมมาให้เช่นกัน Continue reading

ในกรณีส่ง fax ผ่าน fax server ไปปลายทางผู้รับ fax ที่มีเบอร์ต่อ

ในกรณีที่เราต้องการส่ง fax จาก fax server ไปยังผู้รับ fax ปลายทางที่มีเบอร์ต่อสำหรับรับ fax อีกที สามารถใส่เบอร์ได้ตามนี้นะครับ เช่นเบอร์ fax เป็น 1234567 เบอร์ต่อส่ง fax เป็น 9 ถ้าส่งผ่าน web browser หรือ Program Print2fax ก็ให้ใส่เป็น  1234567,9   แต่ถ้าเป็นผ่านทาง Email2fax ก็ใส่เป็น 1234567#9  ครับ

Fax ที่ส่งเข้ามายังระบบ Fax Server สามารถระบุผู้รับปลายทางได้อย่างไรบ้าง

จุดเด่นของระบบ Network Fax Server ก็คือระบบที่สามารถระบุผู้รับได้ ซึ่งในส่วนของ Bavo Network Fax สามารถทำได้ตามนี้

  1. Virtual Extension/DID Routingโดยการระบุเบอร์ต่อสำหรับรับแฟกซ์ให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งสามารถทำงานได้ตามนี้
    1. เมื่อมีแฟกซ์เข้ามา ระบบจะมีเสียงตอบรับ
    2. ระบบ Fax Server จะพูดเสียงตอบรับเพื่อให้ผู้ส่งระบุเบอร์ส่งต่อ (Extension number) ซึ่งผู้ส่งก็กดเบอร์ต่อ หรือจะเป็นระบบอัตโนมัติจาก PBX
    3. หลังจากได้รับข้อมูลเบอร์ต่อแล้ว ระบบ Fax server ก็จะส่งแฟกซ์ไปยังบุคคลปลายทางได้

    โดยปรกติแล้วระบบ Virtual Extension routing จะใช้งานคู่กับ PBX ที่รองรับ DID/DTMF conversion  ซึ่งต่อ PBX ส่วนใหญ่จะรองรับการแปลงสัญญาณจาก DID เป็น DTMF และส่งเข้าระบบ Fax Server หลังจากได้ยินระบบเปิดเสียงตอบรับ Continue reading

ขั้นตอนการบันทึกเสียงตอบรับ ของ Fax Server

ในส่วนของ ระบบรับแฟกซ์นั้น Fax Server สามารถตั้งรับระบบสียงตอบรับ เพื่อให้ผู้ส่งแฟกซ์ สามารถส่งแฟกซ์ระบุผู้รับได้ เช่นพอส่งแฟกซ์เข้ามาก็จะมีเสียงตอบรับ เช่น กด 1 ส่ง fax ให้ฝ่ายขาย กด 2 ส่ง fax ให้ฝ่ายบริการ ขั้นตอนสามารถทำได้ตามนี้ครับ Continue reading

วิธีการ Set รับแฟกซ์ส่งเข้าอีเมล์

Fax To Email Example

การติดตั้งระบบรับแฟกซ์แล้วให้ส่งต่อเข้าอีเมล์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับแฟกซ์ได้จากทุกที่ๆ สามารถตรวจสอบ อีเมล์ได้ โดยแฟกซ์ที่ส่งเข้ามาจะถูกแปลงเป็น File PDF หรือ Tif  แล้วส่งเข้าไปยัง Email ที่ระบุไว้

ขั้นตอนการติดตั้ง Fax2Email

1. Login เป็น User เข้าไปที่ My Setting –> My Account ใส่ข้อมูลตามรูปด้านล่าง

1. Setup the FROM mail account (ระบุอีเมล์ผู้ส่ง) ถ้าเลือก Use admin’s setting ก็สามารถเว้นว่างได้ โดยใส่ค่า smtp server, email account และ password

2. ระบุอีเมล์ ที่จะให้ส่งแฟกซ์เข้ามา

3. กดเลือกเพื่อให้ อีเมล์ส่งเข้ามายังอีเมล์ที่ตั้งไว้เมื่อมีแฟกซ์ส่งเข้ามา

4. กดเลือกเพื่อให้ มีอีเมล์แจ้งว่าส่งแฟกซ์ สำเสร็จหรือไม่

5. กดปุ่ม SMTP Test เพื่อทดสอบว่าระบบรับส่งเมล์ทำงานได้ถูกต้อง โดยจะแสดงตามด้านล่าง

 

Email2Fax Configuration

ขั้นตอนการ Set ระบบ ส่งอีเมล์ไปยังแฟกซ์ปลายทาง ผ่านระบบ Fax Server

Note : อีเมล์ที่จะใช้เป็นตัวกลางในการรับ อีเมล์จากผู้ใช้งานการส่งไปยังระบบแฟกซ์ จะต้องเป็นอีเมล์ใหม่ สำหรับใช้งาน Email2Fax เท่านั้น เพราะว่าการทำงานของระบบนี้จะลบอีเมล์ทั้งหมดในกล่องอีเมล์ทั้งหดออกไป Continue reading