พิมพ์เอกสารแฟกซ์ส่วนกลาง ด้วย Fax to Print

บริษัทที่มีหลายๆ คู่สายแฟกซ์ และยังต้องมีการใช้งานเอกสารแฟกซ์ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง สามารถใช้ฟังชั่น Fax to Print บน Bavo และ myFAX Fax Server ซึ่งข้อดีของฟั่งชั่นนี้คือทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์แฟกซ์ทั้งหมด จากทุกๆ เบอร์ที่ส่งเข้ามา ไปยัง Printer ส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ

จากรูปบริษัทมีคู่สายแฟกซ์ 4 เบอร์ รับแฟกซ์ที่เข้ามาโดยระบบ Fax Server หลังจากนั้น ระบบ Fax Server ก็จะสั่งพิมพ์ ไปยัง Network Printer ส่วนกลาง ข้อดีคือระบบ Network Printer ขนาดใหญ่จะประหยัดต้นทุนการพิมพ์ มากกว่าการใช้เครื่องแฟกซ์ธรรมดาแต่ละตัวรับ นอกจากนี้เอกสารยังมีสำเนาเก็บไว้บน Fax Server ด้วย เพื่อการตรวจสอบ

การติดตั้งทำได้ดังนี้

ในส่วนของ Printer จะรองรับ 3 รูปแบบ

1. Direct TCP Connection คือ Printer ที่เป็น Network Printer มี Port RJ45 ที่ต่อเข้ากับ Network ของหน่วยงาน และมี IP Address ของตัวเอง

2. Unix IPP Printer เป็นมาตรฐาน IPP (Internet Printing Protocol)  ใช้ Port 631 เป็น Default โดยทำงานผ่าน Protocal HTTP/1.1

3. Network SMB Printer  ทำงานด้วย Samba Protocal  ซึ่งใช้ Printer ที่เชื่อมต่อกับ PC อีกทีนึง ซึ่ง PC ก็จะ share Printer ผ่านวงแลน

การ Setup บนระบบ Fax Server

1. Login เข้า admin  Click Server Setting -> Network Printer, ใส่ชื่อ Printer, IP Address, Port Number และเลือก Prtiner Driver ถ้าไม่มีใน list ก็สามารถเข้าไป Load ได้ที่ http://www.cups.org/ppd.php

2. Select2Print

Login เป็น user click Management -> Manage User เลือก Printer  กดถูกในช่อง Fax2Print และ Notifybyprint.

3. ทดสอบส่งแฟกซเข้า ซึ่งเมื่อมีแฟกซ์เข้ามาระบบก็จะสั่งพิมพ์โดยอัตโนมัติ