ระบบจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิกส์ OpenDocMan

แนะนำระบบจัดการเอกสารอิเลฺ็คโทรนิกส์ OpenDocMan ซึ่งเป็น Opensource Software นำไปใช้งานได้ฟรีนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้ ระบบ Fax Server อยู่ สามารถนำเอกสารแฟกซ์ ที่ส่งเข้ามาเก็บยัง ระบบ Document Management System ได้ ซึ่ง OpenDocMan เองจะมีฟังชั่นตามนี้ครับ

Documents

 • Add any file type to the system
 • Not FTP required. Upload directly from your browser.
 • Meta data fields for each file
 • Assign a department/category to each file
 • Check-out feature to prevent over-writing of edits
 • Revision history
 • Documents are stored physically on the server
 • File expiration
 • Create custom document properties to match your companies needs

Workflow

 • Automated document review process
 • Automated file expiration process
 • Reviewer can approve or reject a new document or a changed document
 • E-mail notification options prior to and after a review

Search

 • Quick-browse search by author, department, or category
 • Full search by meta-data, author, department, category, file name, comments,etc.
 • No external indexing processes required

Requirements

 • Very lightweight and easy to install
 • PHP 5/MySQL 5
 • Apache/IIS
 • Automatic installer and updater

Security

 • Secure URL feature to obfuscate URL parameters
 • Fine grained user access control for each file
 • Departmental access control for each file
 • Three user types: User, Admin, and Super-Admin
 • Control the size limit of files independent of higher server limits

นอกจาก OpenDocMan ยังมีอีกตัวที่ขอแนะนำคือ sohodox เป็นระบบจัดการเอกสารอิเลฺ็คโทรนิก ราคาประหยัด ดูข้อมูลได้ที่ http://www.faxserverthai.com/products/sohodox-e-document/