EDVAC Information Systems Limited แต่งตั้ง Cloud It Network Co., Ltd เป็นตัวแทนจำหน่าย myFAX Network Fax Server รายเดียวในประเทศไทย

EDVAC Information Systems Limited ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แฟกซ์เซิฟเวอร์ยี่ห้อมายแฟกซ์ (myFAX) ได้แต่งตั้งให้บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Exclusive Authorize Distributor  ในประเทศไทย

เอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย myFAX Distributor Thailand

เกี่ยวกับ EDVAC Information Systems Limited

EDVAC Information Systems Limited ก่อตั้งเมื่อปี 1997 ด้วยเป้าหมายในการนำเสนอระบบแฟกซ์เซิฟเวอร์ แบบใหม่ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภายในการทำงาน ซึ่งมีทีมงาน ที่คอยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัญจุบัน myFAX เป็นสินค้าที่จำหน่ายไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับ Cloud It Network Co., Ltd www.clouditnetwork.com

Cloud It Network Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน IT และ Telocommunication ชั้นนำในประเทศไทย โดยเลือกสินค้าคุณภาพสูงจากผู้ผลิตทั่วโลก พร้อมใหบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชั่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องได้อย่างครบถ้วน