Fax Server Benefit

ประโยชน์ของ Fax Server เมื่อเทียบกับระบบ Fax Analog แบบเก่า

1. พนักงานไม่ต้องเดินไปส่งหรือรับเอกสารที่เครื่อง Fax
2. ประหยัดกระดาษ เนื่องจาก สามารถเก็บเป็น Digital ได้บนเครื่อง หรือส่งเข้าอีเมล์ได้โดยตรง
3. สามารถส่งแฟกซ์ ได้ที่ละหลายๆ เบอร์ปลายทางได้ในครั้งเดียว
4. ปลอดภัยในข้อมูลที่มีการส่งเข้ามา เพราะไม่มีการ พิมพ์เอกสารออกมาทันที
5. สามารถดู log การรับส่งแฟกซ์ต่างๆ ได้