ขั้นตอนการบันทึกเสียงตอบรับ ของ Fax Server

ในส่วนของ ระบบรับแฟกซ์นั้น Fax Server สามารถตั้งรับระบบสียงตอบรับ เพื่อให้ผู้ส่งแฟกซ์ สามารถส่งแฟกซ์ระบุผู้รับได้ เช่นพอส่งแฟกซ์เข้ามาก็จะมีเสียงตอบรับ เช่น กด 1 ส่ง fax ให้ฝ่ายขาย กด 2 ส่ง fax ให้ฝ่ายบริการ ขั้นตอนสามารถทำได้ตามนี้ครับ

ขั้นตอนสำหรับ Windows XP

1. Click 【Start】menu, select【Accessories】 【Entertainment】【Sound Recorder】.

2. กดบันทึกเสียง

3.Click 【File】, choose【Save As】, enter the File name as 【Play1. raw】, Save as type 【All Files】.

4. เปลี่ยน Format เป็นตามด้านล่

5. บันทึกเสียงไว้ทั้งหมด 3 file นะครับ 1. Receiving Voice เสียงตอบรับตอนเรียกเข้า 2. Sending Voice ส่งแจ้งตอนส่ง fax 3. Error Voice  เสียงตอบรับ ขั้นตอนผิดพลาด

6. Login เข้าไปยัง Web Interface ไปยัง Server Setting –> Voice แล้ว upload ทั้ง 3 file พร้อมกันตามรูป

7. เข้าไป Server Setiting –> Line  และ update voice ตามรูปด้านล่าง

8. หลังจาก save แล้วก็ reboot 1 ครั้ง เพื่อให้ค่าที่ตั้งใหม่เริ่มทำงาน