CimFAX Fax Server

CimFAX  ซิมแฟกซ์แฟกซ์เซอเวอร์ มีทั้งหมด 5 รุ่น โดยมีฟังชั่นสำคัญตามนี้

  • ขนาดกระทัดรัด
  • แฟกซ์เข้าอีเมล์
  • รองรับความเร็วแฟกซ์ มาตรฐาน สูงสุด 33.6 Kbps
  • การใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์
  • ส่งแฟกซ์ถึงปลายทางจำนวนมากในครั้งเดียว (Fax Broadcast)
  • รองรับการทำงานร่วมกับ PBX
  • รองรับแฟกซ์ 1,2  คู่สาย (line port)
  • สามารถมอนิเตอร์การรับส่งแฟกซ์ได้ตลอดเวลา
  • มี log แฟกซ์ ทั้งรับและส่ง
  • ประหยัดพลังงาน

จำนวน คู่สาย ความเร็วรับส่ง การจัดเก็บ จำนวนผู้ใช้งาน ราคา ไม่รวม VAT
CimFAX A5 1 14.4 Kpbs         5,000.0 5      Call
CimFAX B5 1 14.4 Kpbs       20,000.0 10      Call
CimFAX C5 1 14.4 Kpbs       40,000.0 20     Call
CimFAX H5 1 33.6 Kpbs       80,000.0 100     Call
CimFAX T5 2 33.6 Kpbs      160,000.0 200     Call
CimFAX W5 2 33.6 Kpbs      320,000.0 400     Call