บริการ Fax to email

สำหรับบริษัทหรือหน่วยงาน ที่ต้องการรับแฟกซ์ทางอีเมล์ แต่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องแฟกซ์      เซอเวอร์ ทางรามีบริการรับแฟกซ์ทางอีเมล์  ค่าบริการเพียงปีละ 642 บาท โดยท่านจะได้รับเบอร์ต่อส่วนตัวสำหรับรับแฟกซ์

การทำงานก็เพียงแค่แจ้งเบอร์แฟกซ์ พร้อมเบอร์ต่อ 4 หลัก  เมื่อแฟกซ์เข้ามาก็จะถูกส่งต่อไปยัง     อีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ หรือผู้ใช้งานจะสามารถ Login เข้ามาดูที่ระบบ Fax Server โดยตรงก็ได้

สนใจขอทดลองใช้งานติดต่อฝ่ายขาย 02-9621125 Email : sales@clouditnetwork.com