Tag Archives: ฟิล์มแฟกซ์

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองของระบบฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER

ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ขายนะครับพวก ฟิล์มแฟกซ์และหมึกแฟกซ์ PANASONIC/SHARP/BROTHER แต่เอาราคามาลงให้ดูเป็นไอเดีย นะครับว่าพวกค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองมีต้นทุนสูงขนาดไหน ถ้าใช้นานๆ ต้นทุนยิ่งสูง รวมถึงยังมีส่วนที่จะสร้างขยะ และสร้างมลภาวะด้วยนะครับ เปลี่ยนมาใข้ Fax Server ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายพวกวัสดุสิ้นเปลืองอีกนะครับ Continue reading