Tag Archives: เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกใหม่ของสำนักงาน ไร้กระดาษ

sohodox ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับหลายคน หากจะบอกว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสารหรือ ข้อความต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ใช้กระดาษจะสามารถส่งถึงกัน ภายในเวลาชั่วพริบตา แถมมีความยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไขและแจกจ่ายไปยัง จุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น Continue reading