Tag Archives: แฟกซ์เซอเวอร์

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน หรือองค์กร หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียน และบันทึกข้อความ เป็นต้นซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี การใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า1,000 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษ Continue reading

Bavo Fax Server ได้รับรางวัล Silver Award จาก BuyCOMs

Bavo Fax Server ได้รับการทดสอบโดย นิตยสารคอมพิวเตอร์ชัันนำ BuyCOMs และได้รับคะแนน Test ถึง 89% ในระดับ Silver Awards ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของระบบแฟกซ์เซอเวอร์ ของ Bavo ได้เป็นอย่างดี Continue reading

Set STMP โดยใช้ Gmail Account บน Fax Server

ในกรณีที่เราต้องการใช้ gmail account เป็น SMTP เพื่อใช้ในการส่ง Fax ที่เข้ามาผ่านทาง email จากระบบ Fax Server ไปยัง email ของผู้รับ Fax เราสามารถ set ได้ตามรูปด้านล่างครับ

ใช้ Fax Server ร่วมกับ ระบบ Fax แบบเก่า

หลายๆ บริษัทอยากใช้ Fax Server เพื่อลดค่าวัสดูสิ้นเปลืองในส่วนของการรับแฟกซ์ และฟังชั่นในการส่งแฟกซ์เข้าไปยัง email แต่ยังอย่างใช้งาน Fax แบบเก่าในการส่งแฟกซ์อยู่ ขั้นตอนก็ง่ายๆครับ เครื่องบาโว้ แฟกซ์เซอเวอร์ จะมี Line ต่อสายโทรศัพท์ มาเป็นคู่ครับ คือช่อง Line สำหรับต่อสายโทรศัพท์เข้า กับช่อง Phone สำหรับต่อไปยังเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องแฟกซ์ ซึ่งเราก็แค่ปิดการรับแฟกซ์อัตโนมัติในเครื่องแฟกซ์แบบเก่า เท่านั้นครับ แฟกซ์ที่เข้ามาก็จะส่งไปยังแฟกซ์เซอเวอร์ ส่วนขาส่งก็สามารถใช้ทั้งแฟกซ์เก่าส่ง หรือส่งจาก Fax Server ก็ได้คครับ

Bavo Fax Server and myFAX

Bavo Fax Server/ myFAX เป็นอุปกรณ์ Fax Server (เครื่องแฟกซ์ เซิฟเวอร์ /เครื่องโทรสาร/แฟกซ์เซอเวอร์ ) ที่ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งเข้ากับระบบเครือข่ายที่มีอยู่สำหรับสำนักงานทุกขนาด ซึ่งมีฟังชั่นเด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Fax over IP (FOIP), รับ Fax โดย Caller ID, Fax line, virtual fax extension และทำให้ไม่ต้องกังวนกับระบบ fax server แบบเก่าที่ต้องคอยห่วงการเข้ากันได้ระหว่าง Software fax และ card

Key Feature ของอุปกร์ประกอบด้วย

Fax2Email,Email2Fax

รองรับการรับส่งแฟกซ์ผ่านอีเมล์ ง่ายด้วยการติดตั้งเพียง 1 ขั้นตอน ปลอดภัยกว่าการใช้บริการ online fax ทั่วไป

Incoming Fax Automatic Routing      

รองรับการกำหนดผู้รับ

Fax Broadcast

รองรับการส่งแฟกซ์ทีละจำนวนมากๆ เพื่อการสื่อสารทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Easy Install and Cost Effectively

ครบถ้วนในหนึ่งเดียวสำหรับแฟกซ์ ไม่ว่าจะเป็น fax2email, fax broadcast รวมถึง fax hardware และ fax software,web fax management,fax client software

ต้องการใบเสนอราคา หรือข้อมูลเครื่องแฟกซ์เซิฟเวอร์ ยี่ห้อ Bavo Fax Server เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Tel : 02-9621125 Email : sales@clouditnetwork.com