Tag Archives: แฟกเซอเวอร์

แนะนำการเลือกซื้อระบบ Fax Server

ระบบ Fax Server เริ่มเข้ามาแทนที่ระบบแฟกซ์แบบเดิม ที่รับและพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ หรือส่งโดยสอดกระดาษเข้าทางช่อง feed กระดาษ  ระบบ Fax Server จะทำงาน โดยสามารถส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรือ รับแฟกซ์ผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเอา Folder ที่ตั้งไว้

การเลือกแฟกซ์เซอเวอร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเบอร์แฟกซ์ที่เราใช้งาน มีให้เลือกตั้งแต่ 1,2 และ 4 เบอร์แฟกซ์ แต่ถ้ามากกว่านั้นก็สามารถซื้ออีกเครื่องมาใช้งานคู่กันได้ โดยไม่มีปัญหา

แต่หลายๆ ที่หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ระบบ Fax Server แล้วก็สามารถลดจำนวนเบอร์แฟกซ์ลงได้ เนื่องจากในขั้นตอนการส่ง ผู้ส่งสามารถส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ไม่ต้องคอยมาต่อคิวส่งที่เครื่องแฟกซ์