Tag Archives: Backup

สำรองข้อมูลแฟกซ์จาก Bavo Fax Server ไป PC ด้วย Fax Server Backup Software

โดยปรกติ Bavo Fax Server สามารถเก็บเอกสารแฟกซ์บนเครื่องได้มากกว่า 4,000 หน้า และไม่มีปัญหาเมื่อเกิดไฟดับ ข้อมูลแฟกซ์ก็ยังอยู่ครบ แต่เมื่อเราต้องการสำรองข้อมูลแฟกซ์ออกมาข้างนอก ในส่วนของ Bavo Fax Server เองก็มีโปรแกรมสำรองข้อมูลแฟกซ์แถมมาให้เช่นกัน Continue reading