Tag Archives: document management system

ระบบจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิกส์ OpenDocMan

แนะนำระบบจัดการเอกสารอิเลฺ็คโทรนิกส์ OpenDocMan ซึ่งเป็น Opensource Software นำไปใช้งานได้ฟรีนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้ ระบบ Fax Server อยู่ สามารถนำเอกสารแฟกซ์ ที่ส่งเข้ามาเก็บยัง ระบบ Document Management System ได้ ซึ่ง OpenDocMan เองจะมีฟังชั่นตามนี้ครับ Continue reading