Tag Archives: e-document

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางเลือกใหม่ของสำนักงาน ไร้กระดาษ

sohodox ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับหลายคน หากจะบอกว่าปัจจุบันข้อมูลข่าวสารหรือ ข้อความต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ใช้กระดาษจะสามารถส่งถึงกัน ภายในเวลาชั่วพริบตา แถมมีความยืดหยุ่นในการจัดการ แก้ไขและแจกจ่ายไปยัง จุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น Continue reading

ระบบจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิกส์ OpenDocMan

แนะนำระบบจัดการเอกสารอิเลฺ็คโทรนิกส์ OpenDocMan ซึ่งเป็น Opensource Software นำไปใช้งานได้ฟรีนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้ ระบบ Fax Server อยู่ สามารถนำเอกสารแฟกซ์ ที่ส่งเข้ามาเก็บยัง ระบบ Document Management System ได้ ซึ่ง OpenDocMan เองจะมีฟังชั่นตามนี้ครับ Continue reading