Tag Archives: fax machine

ปัญหา 108 กับระบบแฟกซ์แบบเก่า

ระบบแฟกซ์ หรือเครื่องโทรสารแบบเก่า คือเครื่องที่เมื่อรับแฟกซ์แล้วจะทำการพิมพ์เอกสารออกมา ในส่วนการส่งก็นำเอกสารไปป้อนเข้าที่หน้าเครื่อง ลองมาดูปัญหาที่เจอกันครับ Continue reading