Tag Archives: faxserver

ซัมมิทฯ นำระบบ Faxserver มาใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพ

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา (มกราคม ถึง มิถุนายน 2558) บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านยอดปล่อยสินเชื่อที่ เพิ่มขึ้น 56% และปริมาณสัญญาที่มากขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการขยายสาขาและพื้นที่ให้บริการออกไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อย่างน้อยเดือนละ 1 สาขา โดยภายในสิ้นปี 2558 บริษัทคาดว่าจะมีพนักงานรวมประมาณ 1,000 คน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% Continue reading

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน หรือองค์กร หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียน และบันทึกข้อความ เป็นต้นซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี การใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า1,000 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษ Continue reading

ส่ง Fax จากเครื่อง PC

If you want to send fax from your personal computer through Bavo fax server (ส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์) , the easiest would be to use Pint2fax. This can help you send faxes in whatever windows application you run as long as it has internet connection. You only need the Bavo fax server to do all these. The Bavo print to fax is designed to run on several operating systems including Windows XP, Vista and 7. You have to download the printer driver and install it in your system. Once this is done, you can key in your own account and password so you can login and send a fax. Continue reading

11 วิธีบริหารกระดาษ

11 วิธีบริหารกระดาษลดโลกร้อน สำหรับ องค์กร หรือหน่วยงานทุกระดับ

1. เปลี่ยนมาใช้ระบบ Fax Server ลดการใช้กระดาษแฟกซ์ และวัสดุสิ้นเปลือง Continue reading

myFAX Network Fax Server

myFAX Network Fax Server เป็นอุปกรณ์แฟกซ์เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง มีตั้งแต่รุ่น 1 – 4 คู่สาย และรุ่น S ที่รองรับ super G3 ที่ให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง อุปกรณ์แฟกซ์เซิฟเวอร์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ๆ ามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งให้ความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากอุปกรณ์แฟกซ์แบบเก่า Continue reading

Set STMP โดยใช้ Gmail Account บน Fax Server

ในกรณีที่เราต้องการใช้ gmail account เป็น SMTP เพื่อใช้ในการส่ง Fax ที่เข้ามาผ่านทาง email จากระบบ Fax Server ไปยัง email ของผู้รับ Fax เราสามารถ set ได้ตามรูปด้านล่างครับ

รับ Fax ส่งต่อไปยัง Folder

Bavo Fax Server และ myFAX รองรับการ รับแฟกซ์แล้วส่งต่อไปเก็บยัง Folder บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ในเน็ตเวิร์ค  โดยสามารถติดตั้งได้ดังนี้

  1. ระบบ Fax Server ต้องอยู่ในวงแลน (LAN) เดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มี Folder อยู่
  2. Share Folder ต้องเป็น Full Control และ Share Path เป็น ASCII เท่านั้นไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่าง

  1. Share Folder ชื่อ ” Faxbackup” บน PC IP 192.168.0.86 และตั้งชื่อ Share name ว่า “faxfolder”

Continue reading