Tag Archives: voice record

ขั้นตอนการบันทึกเสียงตอบรับ ของ Fax Server

ในส่วนของ ระบบรับแฟกซ์นั้น Fax Server สามารถตั้งรับระบบสียงตอบรับ เพื่อให้ผู้ส่งแฟกซ์ สามารถส่งแฟกซ์ระบุผู้รับได้ เช่นพอส่งแฟกซ์เข้ามาก็จะมีเสียงตอบรับ เช่น กด 1 ส่ง fax ให้ฝ่ายขาย กด 2 ส่ง fax ให้ฝ่ายบริการ ขั้นตอนสามารถทำได้ตามนี้ครับ Continue reading